De Wroeter

Ons hotel maakt deel uit van De Wroeter Maatwerkbedrijf, we zijn een vzw, een tewerkstellingsproject, we ondersteunen mensen in hun persoonlijke groei, kijken naar talenten en proberen deze te ontwikkelen. De juiste mens op de juiste plaats, en de principes van gelijkheid en respect voor de eigenheid van elke persoon, daar staan we voor!


  • Bio fruit en groenten
  • Natuur- en landschapsonderhoud
  • Verkoop en logistiek van streekproducten
  • Semi-industrieel werk
  • De Pastorie, Herberg Het Klokhuis en Koe-vert in Kiewit


Bezoek de site van de Wroeter :dewroeter.be